a
SPEELTIJD         Speeltijd in de pers: klik hier               

‘Speeltijd’ is een tentoonstelling met hedendaagse kunst in Koninklijk Atheneum Berchem. Het werk van 11 internationaal gereputeerde actuele kunstenaars wordt er getoond in de klaslokalen en tentoongesteld tijdens de paasvakantie. Zo ontstaat een parcours door de gangen en klassen van het unieke modernistische gebouw waarin het atheneum gehuisvest is. Elke kunstenaar krijgt een klas ter beschikking waarin hij/zij een werk installeert en in dialoog treedt met de beladen ruimte die het klaslokaal is.Tussen pijn en euforie.
Zowel ‘de school’ als ‘de adolescentie’ vormen de achtergrond en het decor van dit tentoonstellingsproject dat inspeelt op het begrip ‘kwetsbaarheid’. Tijdens de middelbare schoolperiode (de ‘speeltijd’) ontwikkelt het kind zich tot volwassene wat vaak gepaard gaat met onzekerheid en trauma. Het (zelf)onderzoekende karakter van de jongvolwassene loopt parallel met de bevragende natuur van de kunstenaar. In sommige gevallen verwijst het getoonde werk letterlijk naar het gegeven van de adolescentie, in andere gevallen wordt algemener ingespeeld op het begrip kwetsbaarheid.