HOME

OVER

ARIA bundelt de krachten van de Antwerpse Schools of Arts (de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en Sint Lucas Antwerpen) en de Universiteit Antwerpen. ARIA is specifiek bevoegd voor het doctoraat in de kunsten. Daarnaast onderhoudt ARIA ook de band tussen Universiteit, Schools of Arts en de samenleving waarin het zowel op eigen initiatief als in opdracht onderzoek uitzet met, in en over de kunsten.

Meer weten?